Als u geld wilt lenen voor de aankoop of verbouwing van uw woning, dan wilt u waarschijnlijk een hypotheek. Hierbij komen verschillende fiscale aspecten om de hoek kijken, zoals hypotheekrenteaftrek en partnerschap. Zeker als de woning niet helemaal door uzelf wordt gebruikt, omdat u bijvoorbeeld een gedeelte verhuurt of dat het een recreatiewoning betreft. Deskundig advies is hier een must.

U vraagt zich vast af wat er allemaal geregeld moet worden. Hier spelen vooral de fiscale aspecten een rol.  Hoe uw relatie ook is, van de fiscale wetgever krijgt u de titel ‘fiscaal partner’ als u in de gemeentelijke basisadministratie op hetzelfde woonadres staat ingeschreven. Dit houdt in dat u fiscaal gezien ook kunt samenwonen met een ander dan een geliefde, bijvoorbeeld in een ouder-kindrelatie of broer-zus relatie. Fiscaal zijn we dan vrij snel klaar met partnerschap, juridisch ligt dit echt anders. De wet regelt al een groot gedeelte. Is dit wel wat u wilt?

U maakt nu veel veranderingen mee en er zijn in de nieuwe situatie allerlei andere wettelijke regels en formaliteiten van belang. Denkt u aan toeslagen, een spaarpot aanleggen voor uw kinderen, schenken en erven en het plannen van uw nalatenschap.

Een scheiding is emotioneel, maar ook zakelijk roept dit verschillende vragen op. Vragen zoals 'Kan ik blijven wonen in mijn huis?', 'Hoe zit het met het inkomen?', 'Is er alimentatieplicht?', 'Hoe zit het met ons pensioen?', 'Hoe regelen we het met de kinderen?' Beide partners willen zekerheid wanneer u gaat scheiden. Op alle vlakken kunnen wij u helpen met de scheiding. Niet alleen moet de scheiding goed worden geregeld, maar ook een nieuw begin heeft de aandacht nodig. Met ons mediationtraject begeleiden wij u van het begin tot het einde.

Pensioen is een inkomen voor de tijd dat men niet meer werkt op latere leeftijd (ouderdomspensioen) of niet meer kan werken wegens arbeidsongeschiktheid (arbeidsongeschiktheidspensioen, invaliditeitspensioen), aldus Wikipedia. Het opbouwen en de hoogte van de pensioenuitkeringen is een veel besproken onderwerp in de huidige samenleving. Ook de datum waarop u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt gaat gestaag omhoog. Naast uw pensioen voor ‘de oude dag’ is het goed om stil te staan bij voorzieningen voor als u arbeidsongeschikt raakt en voorzieningen voor uw nabestaanden.

Schenken kan om een aantal redenen. Bijvoorbeeld als iemand tijdens het leven wil schenken in plaats van na het overlijden. Belastingbesparing is een hele goede reden om tijdig te schenken. Door nu al te schenken word de erfenis later ook kleiner.  Als u geen testament heeft, dan wordt in de wet geregeld hoe de erfenis moet worden verdeeld. Met een testament kunt u ook zorgen dat er belasting wordt uitgesteld of bespaard. Wij kunnen een testament voor u opmaken, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw oude dag.

Een overlijden is op zich al droevig genoeg. Maar u moet er toch niet aan denken dat er na uw overlijden problemen ontstaan over de erfenis. Het is mogelijk om dit nu al goed te gaan regelen en een testament vast te leggen.

Niet alleen een goed bedrijfsplan en winstprognoses zijn belangrijk. Ook hoe het begint en in welke vorm, maakt deel uit van een goede voorbereiding. Wij kunnen u helpen kiezen met de vorm van het nieuwe bedrijf en het oprichten ervan.

U kunt samen een nieuw bedrijf oprichten of een bestaand bedrijf in de samenwerking opnemen. De samenwerking kan ook bestaan uit het geld van de één en het werk van de ander. Op welke manier u ook wilt samenwerken, wij helpen graag met de keuze van de vorm van de samenwerking.

Op 1 oktober 2012 zijn de regels voor bv’s veranderd. Door de wijzigingen wordt de bv ook wel de flex-bv genoemd. Er is geen startkapitaal, bankverklaring en accountantscontrole meer nodig om een bv te starten. Ook vervallen er allerlei andere formaliteiten. Dit maakt de bv voor u als ondernemer eenvoudiger en aantrekkelijker. De oprichting van een bv moet worden vastgelegd in een notariële akte bij de notaris.

Voordat u personeel in dienst neemt, krijgt u te maken met een aantal zaken waar rekening mee gehouden dient te worden. U moet bijvoorbeeld nagaan of er een bepaalde CAO van toepassing is voor de bedrijfsactiviteiten. Daarnaast krijgt u te maken met andere arbeidsrechtelijke zaken zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie, beloningsvormen en verzekeringen. Wij helpen u met het maken van de juiste keuzes en adviseren bij personeelsvraagstukken.

Daarnaast is het van belang om goed te overwegen wie of welke vennootschap juridisch eigenaar wordt van het pand. Dit is afhankelijk van het doel van de aankoop. Wordt het pand voor de eigen onderneming gebruikt of is het een belegging? Wij bekijken de mogelijkheden in deze situatie.

Staat u op het punt uw bedrijf te (ver)kopen? Een goed voorbereide bedrijfsoverdracht voorkomt teleurstelling na de overdracht. Dit speelt met name op fiscaal gebied. Wij kunnen helpen met een goede balans tussen de belangen van de koper en verkoper. Daarnaast spelen financieringsmogelijkheden een mogelijk struikelblok voor de koper. Door fiscaal gunstige doorschuifregelingen kunnen vaak veel belastingafdrachten bespaard worden.

Zeker is het dat er in het leven van een ondernemer een moment komt dat het bedrijf wordt overgedragen of beëindigd. We spreken dan van bedrijfsbeëindiging bij de ondernemer. Natuurlijk kan dit een geplande beëindiging zijn zoals we hebben toegelicht onder bedrijfsoverdracht. Maar het kan ook zijn dat er door plotseling overlijden van de ondernemer of door een echtscheiding of faillissement een bedrijfsbeëindiging plaatsvindt. In de looptijd van de onderneming is het goed om over de voorgenomen en over de gedwongen bedrijfsbeëindiging na te denken en daar waar mogelijk passende maatregelen te treffen.

Respect | Vertrouwen | Verantwoordelijkheid | Openheid

Onze kernwaarden, zo gaan wij met elkaar en onze klanten om.