Algemene voorwaarden

Wij hanteren de algemene voorwaarden van onze brancheorganisatie NBA.

Belangrijk: De reglementen van NBA waarborgen dat leden alleen hun lidmaatschap mogen continueren, wanneer zij hun kwaliteit en kennis van zaken bijhouden. Ieder lid wordt hiervoor periodiek onderworpen aan een ‘herkwalificatie’.

                                             Algemene voorwaarden NBA

 

Register Belastingadviseurs eist dat onze kennis up-to-date is en dat onze adviezen gebaseerd zijn op de meest recente ontwikkelingen op fiscaal gebied.