Accountancy

Accountancy – Onze kernactiviteit

Bij Van Erkelens bent u altijd  op de hoogte van uw ondernemingsresultaten, omdat u de beschikking heeft over een overzichtelijk managementdashboard waarop u op elk gewenst moment uw resultaten kunt monitoren. Binnen de accountancy zorgen wij voor uw financiële administratie en bewaken deze door monitoring op basis van de door u en ons samengestelde kritische productiefactoren KPI’s. De afsluitende jaarrekening is een bevestiging van uw jaarresultaat én deze fungeert als basis voor verbeteringen in de (nabije) toekomst.

Vanuit deze basis kunnen weloverwogen beslissingen genomen worden omtrent  de voortgang van uw onderneming, uw investeringsplannen of financieringsbehoefte. Daar waar nodig adviseren we u op het gebied van bedrijfsoverdracht en juridische structuur. Kortom, we zijn altijd bezig om uw onderneming naar een hoger niveau te brengen.

Voor het behalen van optimale resultaten voor uw onderneming werkt ons team nauw samen op verschillende kennisgebieden. Zo zal de accountant zoeken naar optimalisatie van het bedrijfseconomische resultaat en kijkt de belastingadviseur met een fiscale bril naar mogelijk te besparen belasting.

Ga
terug