shape Mediation shadow

Mediation

Voor alle partijen de beste oplossing

Heeft u zakelijk of privé een conflict of geschil dan wilt u het liefst dat dit zo snel mogelijk wordt opgelost. U kunt daarvoor een rechter, arbiter of advocaat inschakelen maar dat kost vaak veel tijd en geld en levert bovendien veel stress op. Ga daarom met elkaar in gesprek onder begeleiding van een deskundige, onpartijdige mediator van Van Erkelens. Samen zoeken we naar een oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Hoe werkt mediation?
Bij mediation gaan beide partijen, met de onafhankelijke mediator van Van Erkelens als gespreksleider, om tafel. We bespreken en analyseren samen het conflict en brengen mogelijke oplossingen in kaart. Daarbij volgen we geen ingewikkelde procedures en de gesprekken zijn besloten. Wat besproken wordt blijft dus onder de betrokkenen. De mediator kiest geen partij maar zoekt de gezamenlijke belangen en een oplossing die voor beide partijen het meeste oplevert en waarvoor beide partijen hun verantwoordelijkheid nemen.

Voordelen van mediation
Mediation kan toegepast worden bij relationele conflicten als echtscheiding, verdeling van nalatenschap of opstellen van een ouderschapsplan en bij zakelijke conflicten als een arbeidsconflict, overnamegeschil en andere zakelijke conflicten. Mediation heeft veel voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictoplossing. De belangrijkste zijn:

  • Besparing van tijd en kosten
  • Het is minder stressvol
  • Het is oplossingsgericht met de focus op gezamenlijk belang
  • Het is informeel en vertrouwelijk
  • Het biedt een duurzame oplossing met behoud van verhoudingen

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Wilt u een mediator inschakelen en u heeft hiervoor zelf onvoldoende financiële middelen? Dan kunnen wij u helpen door voor u een beroep te doen op de Wet op de rechtsbijstand. De Raad beoordeeld of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten. Mogelijk hoeft u alleen de laagste eigen bijdrage te betalen.

Erkende mediator
Wij zijn aangesloten bij de MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en zijn daarmee gecertificeerd mediator. Daarnaast zijn we geaccrediteerd voor familie-mediations. Dat biedt u de zekerheid dat we beschikken over voldoende ervaring, dat we vallen onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak en we door regelmatige opleiding onze kennis op peil houden.

Meer informatie?
Heeft u vragen over, of wilt u mediation voor uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier of neem direct contact op via T: 0578 – 57 48 08.

Ga
terug