Disclaimer

Disclaimer Algemeen

Van Erkelens Accountants | Belastingadviseurs BV (Kamer van Koophandel 08080349), hierna te noemen Van Erkelens, verleent u hierbij toegang tot www.van-erkelens.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Van Erkelens en derden zijn aangeleverd. Van Erkelens behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op www.van-erkelens.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van Erkelens.

Beperkte aansprakelijkheid
De op www.van-erkelens.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Erkelens. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.van-erkelens.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Erkelens. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Erkelens, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Respect | Vertrouwen | Verantwoordelijkheid | Openheid

Onze kernwaarden, zo gaan wij met elkaar en onze klanten om.